เรียนฟรีไดฟ์

freediver

เรียนฟรีไดฟ์

เรียนดำน้ำตัวเปล่า หรือที่นิยมเรียนกันว่า “ฟรีไดฟ์” “Freedive”

เรียนฟรีไดฟ์ Read More »

Freediving Equipment

Freediver ส่วนที่ 4  อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ของคุณ

Freediver ส่วนที่ 4  อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ บทที

Freediver ส่วนที่ 4  อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ของคุณ Read More »

Freediving Location

Freediver ส่วนที่ 3 การฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง

Freediver ส่วนที่ 3 การฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง บทที่ 3.1 | ระบบบ

Freediver ส่วนที่ 3 การฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง Read More »

Diving

สิ่งที่ควรรู้ หลังเรียนดำน้ำ

สิ่งที่ควรรู้ เมื่อเรียนดำน้ำแล้ว ดำน้ำฟรีไดฟ์ Lorem ip

สิ่งที่ควรรู้ หลังเรียนดำน้ำ Read More »

know-befor-diving

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียนดำน้ำ

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียนดำน้ำ ฟรีไดฟ์และสคูบ้า สิ่งที่คว

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียนดำน้ำ Read More »

ที่เรียนดำน้ำ

เรียนดำน้ำ ที่ไหนดี

เรียนดำน้ำที่ไหนดี การเลือกที่เรียนดำน้ำที่ดี และเหมาะก

เรียนดำน้ำ ที่ไหนดี Read More »

Freedive SCUBA

เรียนดำน้ำมีกี่แบบ เริ่มเรียนให้ถูกต้อง

การเรียนดำน้ำแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เรียนดำน้ำตัวเป

เรียนดำน้ำมีกี่แบบ เริ่มเรียนให้ถูกต้อง Read More »

Diving Environments

Freediver ส่วนที่ 5 | ประสบการณ์ฟรีไดฟ์วิ่ง

Freediver ส่วนที่ 5 ประสบการณ์ฟรีไดฟ์วิ่ง บทที่ 5.1 | ส

Freediver ส่วนที่ 5 | ประสบการณ์ฟรีไดฟ์วิ่ง Read More »

Scroll to Top