Freediver ส่วนที่ 3 การฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง

Freediver ส่วนที่ 3 การฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง

Freediving Location

บทที่ 3.1 | ระบบบัดดี้

Freeder The Buddy System

ระบบบัดดี้

 • ระบบบัดดี้ คือ เทคนิคที่นักดำน้ำสองคนทำงานร่วมกันเพื่อดูแล และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างการดำน้ำ

การดำน้ำฟรีไดฟ์ครั้งเดียว(เป็นกีฬาแบ่งได้หลายประเภท) เป็นความพยายามส่วนตัว โดยนักดำน้ำฟรีไดฟ์จะทดสอบความสามารถในการดำน้ำลึก ดำน้ำได้ไกลขึ้น หรือกลั้นหายใจได้นานขึ้น นี่ไม่ได้หมายความว่านักดำน้ำฟรีไดฟ์จะดำน้ำเพียงลำพัง ในความเป็นจริงตรงกันข้ามกับความจริง การดำน้ำฟรีไดฟ์วิ่งเป็นกิจกรรมของทีมที่ปลอดภัยกว่า และสนุกกว่าเมื่อมีบัดดี้คอยดูแล

ระบบบัดดี้ถูกนำมาใช้ในทุกการฝึกของฟรีไดฟ์วิ่ง และในทุกสภาพแวดล้อมของฟรีไดฟ์วิ่ง หน้าที่เฉพาะของนักดำน้ำสองคนจะต่างกัน เนื่องจากแต่ละการฝึกจะทดสอบความสามารถของนักดำน้ำฟรีไดฟ์แตกต่างกัน

 

ประโยชน์ของระบบบัดดี้

Freediver Benefits of the Buddy System
เรียนฟรีไดฟ์ ประโยชน์ของระบบบัดดี้

การดำน้ำกับบัดดี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการดำน้ำ บัดดี้ดำน้ำที่ผ่านการรับรองอย่างน้อยต้องมีการฝึกอบรม และประสบการณ์เท่ากันกับเรา และควรมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันสำหรับกิจกรรมการดำน้ำในขณะนั้น ระบบบัดดี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักดำน้ำฟรีไดฟ์จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่างที่กลั้นหายใจ หากเกิดปัญหาขึ้น บัดดี้สามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรง หรือแม้กระทั่งอันตรายถึงชีวิต

การมีบัดดี้เพิ่มระดับความมั่นใจ และความผ่อนคลายของนักดำน้ำ การผ่อนคลายที่มากขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จระหว่างการดำน้ำ นักดำน้ำรู้ว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากบัดดี้ในขณะที่ดำน้ำ และบัดดี้จะเตือนพวกเขาจนจบการกลั้นหายใจ 

บัดดี้ให้กำลังใจกันฝึกต่อไป การดำน้ำอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นการมีบัดดี้ที่คอยสนับสนุนซึ่งตื่นเต้นกับการบรรลุเป้าหมายใหม่ ๆ หรือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้การดำน้ำอย่างสม่ำเสมอง่ายขึ้น ความคิดที่ว่าครึ่งหนึ่งของการดำน้ำสนับสนุนนักดำน้ำอีกคน ทำให้การดำน้ำปลอดภัย และสนุกสนานมากขึ้น

คุณอาจจะเจอบัดดี้คนแรกของคุณในระหว่างโปรแกรมนี้ แต่คุณไม่สามารถมีมากเกินไปได้ ถามครูฝึก และศูนย์ฝึกอบรมของคุณเกี่ยวกับชุมชนนักดำน้ำในพื้นที่ และกิจกรรมในศูนย์ฝึกอบรมที่คุณสามารถพบปะกับนักดำน้ำที่มีใจเดียวกัน

ดำน้ำด้วยระบบบัดดี้

มีสามบทบาทสำหรับนักดำน้ำที่ใช้ระบบบัดดี้:

 • นักดำน้ำปฏิบัติการ | นักดำน้ำฟรีไดฟ์ทำการดำน้ำหรือกลั้นหายใจ
 • บัดดี้ที่กำกับดูแล | บัดดี้ที่คอยดูนักดำน้ำปฏิบัติการ
 • นักดำน้ำสแตนด์บาย | บัดดี้ที่ไม่มีหน้าที่กำกับดูแลใดๆ

การฝึกอบรมในน้ำใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าจะดำเนินการบนผิวน้ำเท่านั้น แต่ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง โปรแกรมการฝึกอบรม SSI สอนระบบบัดดี้เป็นวิธีการลดความเสี่ยงนั้น เมื่อบัดดี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมการฝึก นักดำน้ำปฏิบัติการจะมุ่งเน้นไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำน้ำ ในขณะที่บัดดี้คนอื่นๆ จะคอยกำกับดูแล คอยดูความเสี่ยงหรือปัญหาด้านความปลอดภัย

เป็นการดีที่มีสามคนในทีมบัดดี้ หนึ่งคือนักดำน้ำที่กำลังดำเนินการดำน้ำ หรือพยายามกลั้นหายใจ บัดดี้คนที่สองกำกับดูแลนักดำน้ำที่กำลังปฏิบัติการ รับรองความปลอดภัย และกระตุ้นให้พวกเขาหายใจเพื่อการฟื้นฟู

หากมีนักดำน้ำฟรีไดฟ์คนที่สาม พวกเขาสามารถเตรียมตัวสำหรับการดำน้ำในขณะที่นักดำน้ำปฏิบัติการดำเนินการดำน้ำอยู่ นักดำน้ำปฏิบัติการจะกลายเป็นบัดดี้ที่คอยดูแลหลังจากเสร็จสิ้นการหายใจเพื่อการฟื้นฟู และอดีตบัดดี้ที่กำกับดูแลจะกลายเป็นนักดำน้ำสแตนด์บายและเตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำของตนเอง

แนวทางระบบบัดดี้

การหาบัดดี้ที่เหมาะสม

นักดำน้ำต้องเลือกบัดดี้ดำน้ำอย่างรอบคอบ เนื่องจากบัดดี้ที่เหมาะกับการฝึก หรือสภาพแวดล้อมหนึ่งอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอีกแบบหนึ่ง นักดำน้ำควรใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินบัดดี้:

 • นักดำน้ำไม่สามารถเป็นบัดดี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้หากแผนการดำน้ำนั้นเกินขีดจำกัดของการฝึก หรือความสามารถของพวกเขา 
 • บัดดี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องมีประสบการณ์ การฝึกอบรม และความสามารถเทียบเท่ากันในระดับที่ใกล้เคียงกัน
 • การดำน้ำทั้งหมดจะต้องวางแผนภายในขอบเขตของนักดำน้ำที่มีประสบการณ์น้อยที่สุด หรือได้รับการฝึกฝนน้อยที่สุด

ความรับผิดชอบ

บัดดี้ควรทบทวนบทบาท และขั้นตอนของระบบบัดดี้ก่อนเริ่มกิจกรรมฟรีไดฟ์วิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไร และบัดดี้แต่ละคนจะทำอย่างไรหากเกิดปัญหาขึ้น ดำเนินการดำน้ำ หรือกลั้นหายใจ ที่บัดดี้สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

การตรวจสอบระดับการรับรองของนักดำน้ำ และจำนวนครั้งของการดำน้ำเป็นขั้นตอนแรกในการประเมินความสามารถของพวกเขา

ระหว่างการดำน้ำ หรือการกลั้นหายใจ หน้าที่ดูแลของบัดดี้ คือดูแล และสนับสนุนนักดำน้ำปฏิบัติการ พวกเขาไม่ควรมีงานเพิ่มเติม หรือปล่อยให้ตัวเองเสียสมาธิ จนกว่านักดำน้ำปฏิบัติการจะเสร็จสิ้นการหายใจเพื่อการฟื้นฟู หากเกิดปัญหาขึ้น บัดดี้ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อให้แน่ใจว่านักดำน้ำที่ปฏิบัติการจะปลอดภัย การตอบสนองมากเกินไป ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเพิกเฉยต่อปัญหาเล็กน้อย ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ทักษะการดำน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะกู้ภัย เป็นทักษะสามารถลืมกันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของทักษะจะลดลงหากไม่มีการทบทวน และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ นักดำน้ำที่ไม่ได้ฟื้นฟูทักษะที่ได้เรียนรู้ระหว่างโปรแกรมการรับรองเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมออาจไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเหตุฉุกเฉิน (30เป่า2หรือ120เปลี่ยนคน)

นักดำน้ำที่ดีมักจะเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าคุณควรทบทวนและฟื้นฟูความรู้และทักษะการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์วิ่งเป็นระยะๆ ค้นหาบัดดี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณ

บทที่ 3.1 | ทบทวน

ความรับผิดชอบหลักของบัดดี้ที่กำกับดูแลคือ _____ ระหว่างเซสชั่น

 • ดูแลและสนับสนุน

_____ เป็นเทคนิคที่นักดำน้ำสองคนดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างการดำน้ำ

 • ระบบบัดดี้

การดำน้ำกับบัดดี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่ม:

 • ปลอดภัย มั่นใจ และผ่อนคลาย

ทีมบัดดี้ต้อง _____ ก่อนเริ่มกิจกรรมดำน้ำ

 • ทบทวนบทบาทและขั้นตอนของพวกเขา

ในทีมบัดดี้สองคน บัดดี้คนหนึ่งเป็นนักดำน้ำปฏิบัติการและอีกคนหนึ่ง:

 • ทำหน้าที่บัดดี้ที่กำกับดูแล

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมบัดดี้จะต้อง:

 •  ดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ

คุณควรดำน้ำกับบัดดี้ที่มี:

 • ประสบการณ์ การฝึกอบรม และความสามารถในระดับใกล้เคียงกัน

บัดดี้ _____ ซึ่งกันและกันเพื่อฝึกฝนต่อไปและทำให้การดำน้ำของพวกเขาปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 • ให้กำลังใจ

บทที่ 3.2 | Static Apnea

Freediving Static Apnea
เรียนฟรีไดฟ์ Static Apnea

เรียนฟรีไดฟ์ การฝึกกลั้นหายใจ Static Apnea

Freediving The Static Apnea Discipline
เรียนฟรีไดฟ์ ฝึกกลั้นหายใจ Static Apnea

Static apnea เป็นกาารฝึกในการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์วิ่งที่ซับซ้อนน้อยที่สุด “static” แปลว่า “อยู่กับที่” และ “apnea” มาจากคำภาษากรีกที่แปลว่า “หายใจไม่ออก” ดังนั้น static apnea ซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่า “static” เป็นเพียงการกลั้นหายใจโดยไม่เคลื่อนไหว เนื่องจากการกลั้นหายใจที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งทั้งหมด การฝึก static apnea จึงเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมฟรีไดฟ์วิ่งทุกกิจกรรม

สถานที่

เนื่องจาก static apnea ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงความลึก จึงสามารถทำได้บนพื้นที่แห้งหรือบนผิวน้ำโดยให้ใบหน้าจมอยู่ใต้น้ำ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

หากทำการกลั้นหายใจแบบ static บนพื้นแห้ง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการกลั้นหายใจในน้ำ หากนักดำน้ำฟรีไดฟ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และแห้ง พวกเขาไม่จำเป็นต้องให้บัดดี้เข้าร่วม นักดำน้ำฟรีไดฟ์ควรนอนลงในขณะที่กลั้นหายใจเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มลงเนื่องจากอาการวิงเวียนศีรษะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต หรือการออกแรงมากเกินไป

ระบบบัดดี้

ต้องใช้ระบบบัดดี้หากทำการกลั้นหายใจแบบ static ในน้ำ แม้ว่านักดำน้ำที่ปฏิบัติการจะอยู่บนผิวน้ำก็ตาม สิ่งนี้จะช่วยปกป้องพวกเขาหากมีปัญหา หรือหมดสติระหว่างการกลั้นหายใจ เนื่องจากบัดดี้สามารถระบุสัญญาณเตือน หรือปัญหา และสามารถเข้าแทรกแซงได้หากจำเป็น

การดำน้ำเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม การดำน้ำเป็นทีมบัดดี้ทำให้นักดำน้ำมีความปลอดภัยมากขึ้น สนุกมากขึ้น และสามารถสนับสนุน และท้าทายซึ่งกันและกันได้

ประโยชน์ของการฝึก Static Apnea

พื้นฐานของการดำน้ำฟรีไดฟ์วิ่ง คือการกลั้นหายใจที่ดี การฝึก Static apnea จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกลั้นหายใจของคุณ ซึ่งจะปรับปรุงกิจกรรมฟรีไดฟ์วิ่งอื่น ๆ ที่คุณทำ

การเข้าถึง

ประโยชน์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของการฝึก static apnea คือความเรียบง่าย ในรูปแบบพื้นฐานที่สุด การฝึก static apnea ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน ทีมความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี หรือการเข้าถึงสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมเฉพาะ

ทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในการกลั้นหายใจแบบ static ได้บนพื้นที่แห้ง ในสระน้ำ หรือในแหล่งน้ำเปิด พวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงน้ำลึก หรือพื้นที่เปิดโล่งยาวที่ช่วยให้พวกเขาว่ายน้ำในระยะทางที่ไกลขึ้น การกลั้นหายใจแบบ static สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ระบบบัดดี้ ตราบใดที่ดำเนินการอย่างเหมาะสม  และปลอดภัยบนพื้นที่แห้ง

การพัฒนาเทคนิค

เทคนิคการหายใจที่เหมาะสม โดยเฉพาะการหายใจเข้า และหายใจออก มีความสำคัญต่อการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งทุกครั้งในทุกการฝึก การฝึกเป็นประจำเป็นวิธีเดียวที่จะปรับปรุงเทคนิคการหายใจ และพัฒนาการกลั้นหายใจให้นานขึ้น

การฝึก Static apnea มีข้อกำหนดทางเทคนิคน้อยมาก ดังนั้นนักดำน้ำฟรีไดฟ์จึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง และฝึกฝนเทคนิคการหายใจของตนให้เชี่ยวชาญโดยไม่มีแรงกดดันเพิ่มเติม เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงความลึก หรือการออกแรงทางกายภาพในการว่ายน้ำ

การฝึกเทคนิคการหายใจให้บ่อยที่สุดจะช่วยพัฒนานิสัยที่เหมาะสม

ปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ (Mammalian Dive Reflex)

หนึ่งในตัวกระตุ้นหลักของปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ (MDR) คือระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้น การฝึก Static apnea เป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกในการเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย โดยการฝึก static apnea เป็นประจำ นักดำน้ำฟรีไดฟ์จะปรับปรุงความทนทานต่อระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูง และทำให้ ปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ แข็งแรงขึ้น

การรับรู้ที่ดีขึ้น และการผ่อนคลาย

ในระดับพื้นฐานที่สุด การกลั้นหายใจแบบ static มีข้อกำหนดข้อหนึ่ง นั่นคือนักดำน้ำฟรีไดฟ์ต้องกลั้นหายใจ พวกเขาไม่ต้องการปรับสมดุล เทคนิคการตีขา การทำให้คล่องตัว หรือทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกดำน้ำฟรีไดฟ์วิ่งอื่น ๆ

การขาดความซับซ้อนนี้หมายความว่า นักดำน้ำฟรีไดฟ์สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการรับรู้ถึงขีดจำกัดทางร่างกาย และจิตใจในขณะที่กลั้นหายใจ แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ พวกเขาสามารถสังเกตความรู้สึกของร่างกาย และตรวจสอบระดับความตึงเครียด และการผ่อนคลายที่พวกเขาได้รับระหว่างการกลั้นหายใจ

การฝึกอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นกับความรู้สึกกลั้นหายใจได้นานขึ้น และความรู้สึกอยากหายใจ การฝึก static Apnea เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกเหล่านี้

เมื่อนักดำน้ำฟรีไดฟ์เริ่มการฝึก static apnea เป็นครั้งแรก พวกเขามักจะประสบกับความเครียด จากการผลักดันขีดจำกัดของตนเอง และความท้าทายใหม่ที่ไม่คุ้นเคย พวกเขามีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายทั้งร่างกาย และจิตใจในระหว่างการพยายามแต่ละครั้ง เมื่อการฝึกดำเนินไป และพวกเขาจะคุ้นเคยกับผลของการกลั้นหายใจมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และลดระดับความเครียด ซึ่งช่วยให้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

บทที่ 3.2 | ทบทวน static apnea

โดยการฝึก static apnea เป็นประจำ นักดำน้ำฟรีไดฟ์จะปรับปรุง:

 • ทนทานต่อระดับคาร์บอนไดออกไซด์สูงและเสริมสร้างปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ

จำเป็นต้องมี _____ หากกิจกรรมการฝึก static apnea ดำเนินการขณะอยู่ในน้ำ

 • บัดดี้

การฝึก Static apnea ช่วยพัฒนา _____ ของนักดำน้ำฟรีไดฟ์ระหว่างความพยายามแต่ละครั้ง

 • การผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจ

_____ เป็นเพียงการกลั้นหายใจโดยไม่เคลื่อนไหว

 • Static apnea

Static apnea sessions นั้นจัดได้ง่ายกว่า เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเข้าถึง:

 • น้ำลึกหรือสภาพแวดล้อมที่เปิดโล่งยาว

การฝึก Static apnea ช่วยให้นักดำน้ำฟรีไดฟ์:

 • ปรับปรุงและฝึกฝนเทคนิคการหายใจให้เชี่ยวชาญ

บทที่ 3.3 | Dynamic Apnea

Freediving Dynamic Apnea
เรียนฟรีไดฟ์ Dynamic Apnea

การฝึก Dynamic Apnea

Dynamic หมายถึง “การเคลื่อนไหว” หรือ “การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งทำให้ dynamic apnea มีเทคนิคมากกว่าการกลั้นหายใจแบบ static เล็กน้อย ในการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งแบบ dynamic apnea นักดำน้ำฟรีไดฟ์จะกลั้นหายใจ และว่ายน้ำในแนวราบด้วยการกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียว

มีการฝึก dynamic apnea สามประเภท โดยมีลักษณะเฉพาะตามประเภทของอุปกรณ์ที่นักดำน้ำฟรีไดฟ์ใช้ในการเคลื่อนที่ในน้ำ

1. Dynamic Bi-Fin

Freedive Dynamic Bi-Fin
เรียนฟรีไดฟ์ Dynamic Bi-Fin

Bi-fins เป็นฟินแบบดั้งเดิมที่นักดำน้ำส่วนใหญ่ใช้กัน นักดำน้ำสวมฟินที่เท้าแต่ละข้างที่เตะสลับขึ้นลงโดยไม่ขึ้นกับฟินอีกข้างหนึ่ง มี bi-fins หลายประเภทสำหรับนักดำน้ำในปัจจุบันซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลังในสือการสอนนี้

โปรแกรมการฝึกพัฒนาทักษะส่วนใหญ่ใช้ bi-fins ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรม SSI Freediver ซึ่งจะใช้เฉพาะสองครีบเท่านั้น พวกมันง่ายสำหรับนักดำน้ำที่จะใช้และทำความเข้าใจ และยังส่งเสริมการพัฒนาของกล้ามเนื้อสมมาตร และการรับรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพในน้ำ

Dynamic Apnea Specialties

อีกสองการฝึก dynamic apnea ใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของโปรแกรม SSI Freediver

ข้อควรระวัง! นักดำน้ำฟรีไดฟ์จะต้องไม่พยายามฝึกการฝึกใหม่โดยปราศจากการฝึกอบรม และการดูแลที่เหมาะสม

การฝึกที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และนักดำน้ำอาจพัฒนาเทคนิคหรือนิสัยที่ไม่ดีซึ่งยากต่อการแก้ไข

2. Dynamic monofin

Freediving Location
เรียนฟรีไดฟ์ Dynamic monofin

การฝึกนี้ใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า monofin monofin เป็นครีบชิ้นเดียวที่พอดีกับเท้าทั้งสองของนักดำน้ำ Monofins มีประสิทธิภาพมากกว่าและเร็วกว่า bi-fins ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และให้ความรู้สึกรวดเร็ว ลื่นไหล และน่าตื่นเต้นเมื่อใช้อย่างถูกต้อง นักดำน้ำฟรีไดฟ์ใช้เทคนิคการตีฟินที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของหางโลมา Monofin Kick ช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อแบบสมมาตร แต่ต้องการความยืดหยุ่นที่มากกว่า

3. Dynamic no-fins

ตามที่ชื่อบอกเป็นนัย การฝึก dynamic apnea ที่สามไม่ได้ใช้ฟินเลย Dynamic no-fins เป็นวิธีการฝึก dynamic apnea ทางเทคนิคมากที่สุด เนื่องจากนักดำน้ำฟรีไดฟ์ไม่สามารถพึ่งพาอุปกรณ์เพื่อเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้ มันต้องการการประสานงานที่ยอดเยี่ยม และการควบคุมการลอยตัว และเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาการรับรู้ของร่างกายในน้ำ

สถานที่

การดำน้ำแหล่งน้ำเปิดเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น และน่าตื่นเต้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย และเปลี่ยนแปลง นักดำน้ำต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ กระแสน้ำ ทัศนวิสัย และรูปแบบสภาพอากาศ

Dynamic apnea sessions มักทำในสระว่ายน้ำ หรือแหล่งน้ำจำกัด ซึ่งมีตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่งน้ำเปิด สิ่งนี้ทำให้นักฟรีไดฟ์สามารถจดจ่อกับเทคนิคของตน และกลั้นหายใจขณะที่พยายามไปให้ถึงเป้าหมายเวลาหรือระยะทาง

เรียนดำน้ำฟรีไดฟ์, เรียนฟรีไดฟ์, เรียนfreedive

สถานที่ฝึก Dynamic apnea นั้นไม่ลึกนัก เนื่องจากนักดำน้ำฟรีไดฟ์จะว่ายน้ำในแนวนอนเป็นระยะทาง แทนที่จะพยายามดำให้ลึกมากขึ้น ควรลึกพอที่จะให้นักดำน้ำฟรีไดฟ์ว่ายลงไปใต้ผิวน้ำได้ประมาณ 1 เมตรโดยไม่ชนพื้น

ตำแหน่งควรยาวพอที่จะมุ่งเน้นไปที่เทคนิค dynamic apnea ที่เหมาะสม และฝึกการพลิกตัว เนื่องจากเทคนิคการพลิกตัวที่ไม่ดีจะใช้พลังงานมากขึ้น และลดประสิทธิภาพลง

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

การฝึก dynamic apnea ทั้งหมดมีการกลั้นหายใจในน้ำ ดังนั้นนักดำน้ำฟรีไดฟ์จึงต้องใช้ระบบบัดดี้เพื่อหลีกเลี่ยงการดำน้ำคนเดียว เช่นเดียวกับ static apnea sessions บัดดี้คนหนึ่งจะกำกับดูแล ในขณะที่นักดำน้ำที่ปฏิบัติการเสร็จสิ้น dynamic apnea จากนั้นบัดดี้จะสลับบทบาทกัน บัดดี้ต้องตามทันนักดำน้ำปฏิบัติการ

ระบบบัดดี้

ระบบบัดดี้ช่วยให้มั่นใจความปลอดภัยของนักดำน้ำปฏิบัติการ บัดดี้จะอยู่บนผิวน้ำ ว่ายน้ำในเส้นทางเดียวกับนักดำน้ำที่กำลังปฏิบัติการ และรักษาความเร็วให้ใกล้เคียงกัน พวกเขาจะต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อนักดำน้ำปฏิบัติการอยู่บนผิวน้ำ หรือในกรณีฉุกเฉินหากจำเป็น

ประโยชน์ของการฝึก Dynamic Apnea

ประโยชน์ทางกายภาพ

เช่นเดียวกับการฝึก static apnea การฝึก dynamic apnea ช่วยให้นักดำน้ำฟรีไดฟ์พยายามกลั้นหายใจนานขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อความสามารถของพวกเขาดีขึ้น เวลาและระยะทางเป้าหมายเพิ่มขึ้น การฝึก Dynamic apnea มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการออกกำลังกายกล้ามเนื้อของร่างกายอย่างแข็งขันในระหว่างการออกกำลังกายแต่ละครั้ง

การดำแบบ Dynamic apnea ฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเตะโดยเฉพาะ Quadriceps บนเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลักที่มีส่วนร่วมระหว่างการเตะไปด้านหน้า กล้ามเนื้อตะโพกเป็นกลุ่มหลักที่ใช้ระหว่างการเตะไปด้านหลัง

การเตะทำให้ ข้อเท้าและเท้า เกิดความเครียดมากขึ้น ดังนั้นนักดำน้ำจึงควรเสริมความแข็งแรงให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อที่รองรับเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายตัว และตะคริว

เทคนิคการตีฟินที่ถูกต้องคล้ายกับการเดินบนบกด้วยปลายเท้าแหลม ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อของคุณมีความยืดหยุ่น และปรับเทคนิคการตีฟินอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

การพัฒนาเทคนิค

 • การลอยตัว | แนวโน้มของวัตถุที่จะลอยขึ้น หรือลอยเมื่อจมอยู่ในของไหล แสดงเป็นการลอยตัวเชิงบวก (แนวโน้มที่จะลอย) การลอยตัวที่เป็นกลาง และการลอยตัวเชิงลบ (แนวโน้มที่จะจม)

การควบคุมการลอยตัวเป็นส่วนสำคัญของฟรีไดฟ์วิ่ง dynamic apnea หากนักดำน้ำไม่สามารถรักษาระดับการลอยตัวที่เป็นกลางได้ในระหว่างการฝึก พวกเขาจะใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการ ลอยหรือจม นักดำน้ำฟรีไดฟ์พัฒนาทักษะการควบคุมการลอยตัวผ่านการฝึก dynamic apnea เป็นประจำ

เทคนิคการจัดตำแหน่งของร่างกาย และการตีฟินปรับปรุงโดยใช้ฟินที่มีความยาวและ/หรือความแข็งต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะทางที่สั้นลง การฝึกซ้ำที่สูงขึ้น

การฝึก Dynamic bi-fin เป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการดำน้ำ constant weight ซึ่งจะกล่าวถึงในบทเรียนถัดไป การฝึก Dynamic apnea มีองค์ประกอบทั้งหมดเหมือนกันกับการฝึก constant weight แต่นักดำน้ำไม่จำเป็นต้องปรับสมดุล ซึ่งหมายความว่านักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่มีอุปสรรคในการปรับสมดุล หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่การฝึกอบรมที่ลึกกว่านี้ สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนต่อไปได้

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บสมุดบันทึกที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อติดตามการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณ และประเมินโอกาสในการฝึกอื่น ๆ คุณควรวิเคราะห์เทคนิคของคุณ และทบทวนข้อสังเกตของคุณเป็นประจำ

ปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ (Mammalian Dive Reflex)

การฝึก Dynamic apnea เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษา หรือปรับปรุงปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ การฝึก Dynamic apnea ช่วยเพิ่มความทนทานของร่างกายต่อการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ และกรดแลคติก ซึ่งปรับปรุงปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำ และเพิ่มความแข็งแกร่ง ความสามารถในการฝึก dynamic apnea ในสระน้ำขนาดใหญ่เกือบทุกชนิดช่วยให้นักดำน้ำสามารถพัฒนา และรักษาปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำได้ แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ฝึกในน้ำเปิดก็ตาม

บทที่ 3.3 | ทบทวน

_____ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึก dynamic apnea ทุกครั้ง

 • ระบบบัดดี้

ในการฝึก dynamic apnea นักดำน้ำฟรีไดฟ์:

 • กลั้นหายใจและว่ายในแนวนอนด้วยการกลั้นลมหายใจเพียงครั้งเดียว

Dynamic apnea ปรับปรุง:

 • การพัฒนากล้ามเนื้อและการรับรู้ในน้ำ

ฟรีไดฟ์ Dynamic apnea:

 • ฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเตะโดยเฉพาะ

ในการฝึก dynamic monofin นักดำน้ำฟรีไดฟ์:

 • ใช้เทคนิคการตีขา ที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของหางของโลมา

Dynamic no-fins คือ _____ การฝึก dynamic apnea

 • ทางเทคนิคมากที่สุด

เทคนิคสามประการที่ได้รับการปรับปรุงด้วยการฝึก dynamic apnea คืออะไร?

 • การควบคุมการลอยตัว ตำแหน่งของร่างกาย และการตีฟิน

การฝึก Dynamic apnea ปรับปรุง:

 •  ปฏิกิริยาตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อการดำน้ำและเพิ่มความอดทน

บทที่ 3.4 | ฟรีไดฟ์วิ่ง Constant Weight

Freediving Constant Weight Freediving
เรียนฟรีไดฟ์ Constant Weight

การฝึก Constant Weight

นักดำน้ำฟรีไดฟ์กลั้นหายใจ และว่ายในแนวดิ่งตามแนวเชือกดำน้ำใน constant weight หรือ CWT—การฝึกดำน้ำฟรีไดฟ์วิ่ง คำว่า “constant weight” หมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่านักดำน้ำฟรีไดฟ์ใช้น้ำหนักในการดำน้ำในปริมาณที่เท่ากันตลอดการดำน้ำทั้งหมด

การฝึกเหล่านี้ต้องการชุดทักษะ และเทคนิคที่คล้ายคลึงกันกับการฝึก dynamic apnea แต่นักดำน้ำฟรีไดฟ์จะ ขึ้นและลง ตามเชือกดำน้ำแทนที่จะว่ายน้ำในแนวนอนใต้ผิวน้ำ ซึ่งหมายความว่านักดำน้ำฟรีไดฟ์จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำ และต้องสามารถปรับสมดุลได้ตามความจำเป็นระหว่างการดำน้ำด้วย constant weight

มีการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งด้วย constant weight สามแบบ โดยจำแนกตามประเภทของอุปกรณ์ที่นักดำน้ำฟรีไดฟ์ใช้เพื่อเคลื่อนที่ผ่านน้ำ

Constant Weight Bi-Fin

การฝึก Constant weight ด้วย bi-fins น่าจะเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากที่สุด และเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึง เมื่อนึกถึงการดำน้ำฟรีไดฟ์วิ่ง ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในอุปกรณ์พิเศษ ซึ่งทำให้นักดำน้ำหน้าใหม่ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มาก

แม้ว่าการฝึก constant weight สามารถทำได้ด้วย bi-fins แบบปกติ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุด คือการใช้ฟินแบบยาวที่ออกแบบมาสำหรับการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์วิ่งโดยเฉพาะ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบัดดี้ที่กำกับดูแล เนื่องจากพวกเขาอาจจำเป็นต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเทคนิค bi-fin ที่มีประสิทธิภาพ และฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือขณะสวม bi-fins เทคนิคที่เหมาะสมช่วยให้การดำน้ำแบบฟรีไดฟ์วิ่ง หรือการดำน้ำแบบสน๊อคเกิ้ลสนุก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

Constant Weight Specialties

เช่นเดียวกับ dynamic apnea มีการฝึกconstant weight สองแบบที่ต้องได้รับการฝึกฝน และทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตของโปรแกรม SSI Freediver

การฝึกที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และนักดำน้ำอาจพัฒนาเทคนิคหรือนิสัยที่ไม่ดีซึ่งยากต่อการแก้ไข

Constant weight monofin

การฝึกนี้ใช้ monofin เพื่อให้แรงขับเช่นเดียวกับ dynamic monofin เป็นการฝึก constant weight ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากการเตะ monofin ที่เหมาะสมจะสร้างกำลังได้มากกว่าและเร็วกว่า bi-fins

นักดำน้ำฟรีไดฟ์ต้องได้รับการฝึกอบรม และประสบการณ์ที่เหมาะสมก่อนที่จะใช้ monofin ในแหล่งน้ำเปิด หากไม่สะดวกสบายในการใช้ monofin พวกเขาอาจลงมาเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ ซึ่งทำให้การปรับสมดุลยากขึ้น

monofin สร้างความเร็วได้มากกว่า bi-fins ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างการดำน้ำ constant weight

Constant weight no-fins

การฝึก constant weight no-fins เป็นหนึ่งในรูปแบบฟรีไดฟ์วิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด มันใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายในการขับเคลื่อนนักดำน้ำฟรีไดฟ์ แทนที่จะใช้กล้ามเนื้อขาเพียงอย่างเดียว นักดำน้ำฟรีไดฟ์ใช้การว่ายน้ำท่ากบแบบดัดแปลงเพื่อทำให้การดำฟรีไดฟ์ constant weight no-fins สมบูรณ์ เนื่องจากนักดำน้ำฟรีไดฟ์ไม่สามารถพึ่งพาพลังของฟินได้ พวกเขาจึงต้องมีการประสานงานของกล้ามเนื้อที่ดีเยี่ยมเพื่อดำน้ำให้สำเร็จ

นอกจากนี้ พวกเขายังต้องสามารถผ่อนคลายได้อย่างเหมาะสม แม้ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในระหว่างการดำน้ำก็ตาม เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้ การฝึก no-fins จึงเป็นตัวเลือกการศึกษาต่อเนื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่ต้องการพัฒนาการรับรู้ของร่างกายและความแข็งแรงในน้ำ

สถานที่

Freediving Location
การฝึก Constant weight มีความต้องการเชิงลึกมากกว่าการฝึก dynamic apnea ดังนั้นจึงมักดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งน้ำเปิด นักดำน้ำจะประสบกับตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่พวกเขาพบในสระน้ำ/แหล่งน้ำจำกัด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทัศนวิสัย กระแสน้ำ คลื่น และสภาพอากาศ

ข้อกังวลหลักในการเลือกสถานที่ฝึกอบรมคือความปลอดภัยของนักดำน้ำ ข้อพิจารณาประการที่สอง คือความลึกที่วางแผนไว้สำหรับการฝึก สถานที่การฝึกด้วย constant weight ที่เหมาะสมนั้น ควรลึกกว่าความลึกสูงสุดในแผนการฝึกที่วางแผนไว้เพียงไม่กี่เมตร ควรได้รับการปกป้องจากสภาพอากาศและไม่ไกลจากชายฝั่งมากเกินไป 

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

การฝึกด้วย constant weight ทั้งหมดจะมีการกลั้นหายใจในน้ำ ดังนั้นนักดำน้ำฟรีไดฟ์จึงต้องใช้ระบบบัดดี้ เช่นเดียวกับการดำน้ำแบบ dynamic apnea บัดดี้คนหนึ่งกำกับดูแล ในขณะที่นักดำน้ำที่ปฏิบัติการเสร็จสิ้นการดำน้ำด้วย constant weight จากนั้นพวกเขาก็เปลี่ยนบทบาท

การดำน้ำด้วย Constant weight นักดำน้ำฟรีไดฟ์ต้องลงจากผิวน้ำจนถึงระดับความลึกที่กำหนดไว้ ในแหล่งน้ำเปิดบางแห่ง ก้นทะเลจริงอาจลึกกว่าความลึกที่วางแผนไว้อย่างมาก เชือกดำน้ำ และแลนยาร์ดเป็นมาตรการความปลอดภัยที่ป้องกันนักดำน้ำฟรีไดฟ์จากการดำน้ำลึกกว่าที่วางแผนไว้

 • เชือกดำน้ำ | เชือกที่มีเครื่องหมายวัดล่วงหน้าที่มีความหนา 8-12 มิลลิเมตร มันห้อยลงมาจากทุ่นผิวน้ำและถูกดึงให้ตึงด้วยน้ำหนักด้านล่างเพื่อสร้างแนวดิ่งสำหรับนักดำน้ำ

ไม่ควรกำหนดเชือกดำน้ำลึกกว่าที่วางแผนไว้ สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้นักดำน้ำฟรีไดฟ์ดำน้ำเกินความลึกที่วางแผนไว้โดยไม่ตั้งใจ

นักดำน้ำปฏิบัติการควรใช้ฟรีไดฟ์วิ่งแลนยาร์ดในการดำน้ำเสมอ นี่คือเชือกสั้นที่เชื่อมต่อนักดำน้ำฟรีไดฟกับเชือกดำน้ำ และป้องกันไม่ให้ลอยออกจากเชือกดำน้ำ

คุณสามารถหยุดการลงมาได้เสมอด้วยการคว้าเชือกดำน้ำ เริ่มต้นการขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยการดึงเชือกดำน้ำลงด้านล่าง

ระบบบัดดี้

เช่นเดียวกับการดำน้ำแบบ dynamic apnea การดำน้ำด้วย constant weight ต้องการระบบบัดดี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกลั้นหายใจใต้น้ำ นักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่ใช้ระบบบัดดี้สามารถปฏิบัติตามกฎ “หนึ่งบน หนึ่งล่าง” โดยที่บัดดี้หนึ่งคนทำหน้าที่เป็นบัดดี้กำกับดูแล และตรวจสอบนักดำน้ำที่ปฏิบัติการจากบนผิวน้ำ

ประโยชน์ของการฝึก Constant Weight

การฝึก Constant weight bi-fin ช่วยพัฒนาความเร็วในการลง และขึ้นที่เหมาะสม และปรับปรุงทักษะการปรับสมดุล การรับรู้ของร่างกาย และเทคนิคการตีฟิน ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ถูกใช้ในการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งทุกประเภท และเป็นพื้นฐานของการฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง SSI เกือบทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้การดำน้ำ และการดำน้ำแบบสน๊อคเกิ้ลมีความปลอดภัย และสนุกสนานมากขึ้น และช่วยให้นักดำน้ำเข้าถึงความลึกของเป้าหมายได้มากขึ้น

การฝึก constant weight bi-fins ให้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัยของคุณและบัดดี้

ประสบการณ์ใหม่

การดำน้ำในแหล่งน้ำเปิดทำให้นักดำน้ำได้พบกับการเผชิญหน้าและการผจญภัยใหม่ๆ ที่พวกเขามักจะไม่สามารถสัมผัสได้ในสระน้ำหรือแหล่งน้ำจำกัด แหล่งดำน้ำแบบเปิดโล่งมักมีภูมิประเทศที่น่าตื่นเต้นและการเผชิญหน้าสัตว์ทะเล สภาพแวดล้อมเหล่านี้ต้องการให้นักดำน้ำใช้ทักษะและการฝึกฝนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำเปิด

บทที่ 3.4 | ทบทวน

นักดำน้ำฟรีไดฟ์จะ _____ ด้วยการฝึกแบบ constant weight bi-fin เป็นประจำ

 • ปรับปรุงการรับรู้ร่างกายของพวกเขา

การฝึก Constant weight bi-fins:

 • คำตอบทั้งหมดถูกต้อง

การฝึก constant weight no-fins ใช้ _____ เพื่อขับเคลื่อนนักดำน้ำฟรีไดฟ์

 • กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย

การใช้ _____ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบัดดี้ที่กำกับดูแล เนื่องจากพวกเขาอาจต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • Bi-fins

_____ น่าจะเป็นการฝึกที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากที่สุด

 • Constant weight bi-fins

ข้อใดต่อไปนี้ป้องกันไม่ให้นักดำน้ำฟรีไดฟ์เกินความลึกที่วางแผนไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ

 • ใช้แลนยาร์ดและกำหนดเชือกดำน้ำไม่ให้ลึกกว่าที่วางแผนไว้

นักดำน้ำฟรีไดฟ์ _____ ในการฝึก constant weight

 • ใช้น้ำหนักเท่ากันสำหรับการดำน้ำทั้งหมด

ใช้น้ำหนักเท่ากันสำหรับการดำน้ำทั้งหมด

 • Constant weight monofin
 
Scroll to Top