เรียนดำน้ำลึกสคูบ้า SCUBA

เรียนดำน้ำลึก สคูบ้า SCUBA

scuba

ดำน้ำลึกสคูบ้า SCUBA

การดำน้ำลึก หรือที่นิยมเรียกกันว่า “การดำน้ำแบบสคูบ้า” “SCUBA” “Scubadiving” คือการดำน้ำที่เราสามารถหายใจใต้น้ำได้ตามปกติเหมือนบนบก และลอยตัวอยู่ในน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักได้เหมือนนักบินอวกาศ ว่ายน้ำอยู่ในน้ำได้เหมือนปลา โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังอากาศ, อุปกรณ์ลดแรงดันและจ่ายอากาศ, ชุดดำน้ำ, ชุดควบคุมการลอยตัว, หน้ากากดำน้ำ, ตีบกบ และอื่น ๆ 

SCUBA ย่อมาจาก  Self  Contained Underwater Breating Apparatus แปลว่า เราสามารถหายใจใต้น้ำได้โดยใช้อุปกรณ์

เรียนดำน้ำลึก คือ อะไร

เรียนดำน้ำลึกสคูบ้า คือ การเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำน้ำลึก เพื่อให้เราหายใจใต้น้ำได้ เรียนรู้เกี่ยวกับ แรงดันและความหนาแน่นของน้ำ ที่กระทำกับร่างกายของเรา และมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับร่างกายเรา เรียนรู้วิธีการดำน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย รายละเอียดต่าง ๆ จะมีอยู่ในการเรียนการสอนของเรา

เรียนดำน้ำลึก มีกี่แบบ

การเรียนดำน้ำลึกสคูบ้า Scuba Diving ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. แบบสันทนาการ (Recreation)  2. แบบมืออาชีพขั้นสูง (Technical)

1. เรียนดำน้ำแบบสันทนาการ (Recreation) จะเหมาะกับการน้ำดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน เรียนได้เกือบทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 10 ปี ขึ้นไป และไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ความดัน โรคหัวใจ โรคเลือดโลหิตจาง โรคทางเดินหายใจหอบหืด ลมชัก ลมบ้าหมู การเรียนแบบสันทนาการที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียนกัน ก็ยังแบ่งได้อีกเป็น 

  • เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน เช่น การดำน้ำขั้นเริ่มต้น (Open Water Diver ), การดำน้ำขั้นสูง (Advanced Open Water Diver), การช่วยเหลือกู้ภัย (Rescue Diver)
  • ระดับมืออาชีพ เช่น ผู้นำดำน้ำ (Divemaster), ครูสอนดำน้ำ (Open Waer Scuba Instructor)
cuos-padi
ตารางเรียนดำน้ำหลักสูตรต่าง ๆ

ตารางเทียบหลักสูตรเรียนดำน้ำสถาบันต่าง ๆ

couse-padi-ssi-sdi-cmas-naui
ตารางเทียบหลักสูตรเรียนดำน้ำสถาบันต่าง ๆ

2. การเรียนดำน้ำแบบมืออาชีพขั้นสูง (Technical) เช่น Tec Deep, Tec Trimix, Tec Sidemout และอื่น ๆ ซิ่งจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดในที่นี้

เรียนดำน้ำลึก กี่วัน

เวลาที่ใช้เรียนดำน้ำลึก ส่วนใหญ่จะใช้เวลา 4 วัน ไม่รวมการเรียนทฤษฎีทางออนไลออนไลน์ โดยสองวันแรกจะเป็นการฝึกปฏิบัติในสระ และสองวันหลังจะเป็นการออกสอบภาคทะเล

เรียนดำน้ำลึก ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

Scroll to Top