ทริปดำน้ำ

เป็นการจัดกิจกรรมพาออกทริปไปดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ นักดำน้ำควรจบหลักสูตร นักดำน้ำก้าวหน้าขึ้นไป หรือที่เรียกว่า Advance Open Water Diver

Scroll to Top